هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion ظرفیت یک ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable STEA2000400 ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال مدل المنت ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 2 ترابایت

هارد دیسک اکسترنال سیگیت مدل Expansion ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Stream S05 ظرفیت یک ترابایت

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Stream S05 ظرفیت دو ترابایت

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD680 ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Gaming ظرفیت 4 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

هارد اکسترنال Silicon Power مدل Armor A80 ظرفیت 2 ترابایت

هارد دیسک اکسترنال اِل‌اُ مدل economy ظرفیت یک ترابایت

هارد دیسک اکسترنال اِل‌اُ مدل eco silver ظرفیت یک ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710M Pro ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HV300 ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710M Pro ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 2 ترابایت

هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Advance ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 1 ترابایت

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 5 ترابایت

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 4 ترابایت