همزن تفال مدل HT400B30

همزن یورولوکس مدل EU-HM3814CB

همزن میگل مدل GHM 300

همزن ولگا مدل VOLGA-28-T

همزن میگل مدل GMB 250

همزن تکنو مدل ای اند وی te-706

همزن گوسونیک مدل GHM-703

امکانات ظاهری: کنترل روی دسته قابلیت‌ها: تنظیم سرعت عملکرد: عملکرد توربو (Turbo) دستگاه آماده‌سازی غذا: همزن

همزن فوما مدل FU_ 1345

همزن مدل BS-368

همزن کنوود مدل HM330

همزن نیولند مدل NL-2553B

همزن دسینی مدل 555

همزن برقی میگل مدل GKM 600

همزن گوسونیک مدل GSM-912

دستگاه آماده‌سازی غذا: خمیرزن

همزن گوسونیک مدل GSM-607

همزن گوسونیک مدل GHM-701

همزن میگل مدل GMB 250 WS/BKS

همزن کنوود مدل HM430

همزن دبلیو ام اف مدل Kult X

همزن باریتون مدل BSM651800DX

همزن پارس خزر مدل Herford

همزن جی پاس مدل GHM43012

همزن مباشی مدل ME-HM8001

همزن مباشی مدل ME-HM8001

همزن گوسونیک مدل GHM-834

همزن پارس خزر مدل Hertford

همزن فیلیپس مدل HR3705

همزن تکنو مدل Te-708

همزن  المپیا مدل OE-313

همزن هنریچ مدل km 6278